måndag 23 januari 2017

IKT + Pedagogik = Sant

IKT + Pedagogik = Sant

En aspekt av varför IKT är ett så viktigt område inom skolan har så klart att göra med vårt uppdrag, att utbilda för ett framtida samhälle. Oavsett vad dagens elever väljer att arbeta med i framtiden kommer IKT och digitalisering vara en viktig del och här har skolan ett stort ansvar.
En annan aspekt är att IKT kan skapa en ökad lust, motivation och vilja att lära.

Viktigt är också att den digitala teknikens möjlighet att anpassa och skapa möjlighet för de elever som behöver stöd på olika sätt. Jag för söker skapa en undervisning som stöttar dessa elever.  Att ta in ipads och datorer vid genomgångar och olika skrivövningar underlättar  och höjer deras motivation, då ett stort hinder  försvinner när de slipper skriva med papper och penna. De slipper känslan att göra fel och inte hinna med. De kan då fokusera på lära istället för att dölja sina svårigheter.

Viktigt är förstås att inte använda tekniken för teknikens skull utan för att underlätta, förstärka, höja lusten och motivationen i klassrummet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar