måndag 23 januari 2017

Det är skillnad mellan MATRIS och MATRIS!!!


  • Bedömningsmatriser = rutor med text som inga elever förstår i bästa fall förstår lärarna.
  • Generella bedömningsmatriser - en matris som kan användas i alla lägen oavsett vilken förmåga som ska tränas. Detta gör det ännu mer abstrakt för eleven.
  • Uppgiftsmatris (formativbedömning) - Eleverna förstår precis vad de ska kunna. Problemet med denna matris är att det inte finns någon koppling till kunskapskraven, ingen progession: Hur blir du bättre och bättre. Effekten av detta blir: Elev och lärare får kunskapssynen "Kunskap = att kunna eller inte kunna" och "Jag är färdig" - syndormet.
  • Poängmatris - Vad står poängen för ? Kan kunskap "läggas ihop"? Poäng är en ren summativbedömning för att rangordna.

Matriser som användas av elever
  • Lärandematriser - uppgiften kopplas till kunskapskraven, lärandet uttrycks så att alla fattar, progessionen är tydlig för alla, eleverna har äntligen kontroll. Problemet är lärarnas ovana att formulera vad det är att "kunna något"(både förmågor och ämneskunskaper)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar